VÄLKOMMEN TILL

JCS 50 ÅRS - JUBILEUM RASSPECIAL den 13 JULI-2024 

Länk till JCS 50 ÅR RASSPECIAL

 

Välkommen till                                                 rasklubb för Japanese Chin - ass. med SDHK

j a p a n e s e c h i n . s e